ZAJEDNO ZA ŽIVOT

Humanitarna organizacija "Zajedno za život"
pomaže oboleloj deci i njihovim porodicama u procesu lečenja u zemlji ili inostranstvu.

CILJEVI ORGANIZACIJEHumanitarna organizacija “Zajedno za život” pruža pomoć deci kojoj je potrebno lečenje u zemlji i inostranstvu, kao i njihovim roditeljima i porodicama koje su u tom momentu zapostavljene od jedne strane javnosti, kao i izazovi koji se stavljaju pred roditelje koji se nađu u toj nezavidnoj situaciji.


Želimo da javnosti prikažemo da sakupljanje novca za lečenje jeste najbitnija, ali ne i jedina stvar sa kojom se bori porodica obolelog deteta. Posle saznavanja teške vesti o bolesti deteta i početnog šoka mnogim roditeljima trebaju konkretni saveti o tome kako da se iscrpe sve mogućnosti našeg zdravstvenog sistema, i kako doći do bolnica u inostrasntvu ukoliko je to jedina opcija za potpuno izlečenje u težim slučajevima.


Takođe i sam put u inostranstvo je veliki stres za porodicu koja mora da leči dete u tuđini, stoga se trudimo da u našoj organizaciji kao prijatelje i saradnike organizacije okupimo naše ljude iz dijaspore radi lakše organizacije i snalaženja porodice tokom lečenja u stranoj zemlji.


Smatramo da je jako bitno da se roditeljima omogući sva dostupna pomoć u procesu lečenja, od kontaktiranja bolnica do prevoda dokumentacije, kao i da se omoguće načini za sakupljanje novca za troškove lečenja. Jako je bitno da se sva pomoć nađe na jednom mestu, da bi roditeljima bilo što lakše tokom celog procesa.


Zbog toga naša organizacija okuplja i roditelje dece koja su se lečila u inostranstvu, koji mogu da iz prve ruke pomognu savetima i smernicama roditeljima koji prolaze kroz isto.


Takođe jako bitna stvar koju želimo da popularizujemo kod ljudi jeste kultura davanja donacija i sredstava u humanitarne svrhe i kada nema konkretnog povoda, u opšti fond iz kojeg će kasnije moći brzo da se reaguje i omoguće sredstva za lečenje detetu kojem je to potrebno, bez pokretanja posebnih akcija za svako dete posebno. Ukoliko bi u tom fondu imali konstanstno sredstva koja možemo da prosleđujemo u kriznim situacijama, mnogo lakše i brže bi rešavali pitanje novca koji je potreban za lečenje.


Sve ciljeve koje smo zacrtali možemo sumirati u sledećih 8 tačaka:

  1. Pomoć pri kontaktiranju relevantnih lekara, pomoć u traženju drugog mišljenja ukoliko roditelji smatraju da je potrebno, pomoć u potvrđivanju dijagnoze
  2. Pomoć i podrška za pronalaženje različitih opcija lečenja u zemlji i inostranstvu, od kojih će roditelji odabrati najbolju, pomoć u prevodu dokumentacije za lečenje u inostranstvu
  3. Pomoć u kontaktiranju odgovarajućeg centra lečenja po izboru roditelja
  4. Aktivna pomoć i podrška u organizovanju prikupljanja novca potrebnog za troškove lečenja
  5. Aktivna pomoć i podrška u organizovanju prikupljanja novca potrebnog za prateće troškove lečenja
  6. Pomoć i podrška u ostvarivanju kontakata sa lokalnom zajednicom u dijaspori radi lakše organizacije i snalaženja porodice tokom lečenja u stranoj zemlji
  7. Aktivno obaveštavanje javnosti o procesi prikupljanja novca, stanju na računima,kao i toku lečenja onih za koje je novac sakupljen
  8. Organizovanje “grupa podrške” između roditelja dece koja se leče i roditelja dece koja su završila lečenje uz pomoć psihologa u cilju razmene iskustva i psihološke podrške

Ukoliko vi mislite da možete da doprinesete radu fondacije u bilo kojoj od navedenih tačaka, molimo Vas da nam se javite i da nas kontaktirate putem našeg mejla: zajedno@zajednozazivot.rs


Hvala!

Što darujemo drugima, darujemo sebi

Zajedno za život © 2020 | Developed by ralekhs | Powered by